حل فصل به فصل مسائل و تمرینات ریاضی پایه هشتم

حل مسائل و تمرینات فصل به فصل ریاضی پایه هشتم
ریاضی دوره اول متوسطه پایه هشتم
 
1  حل مسائل فصل1ریاضی8(عددهای صحیح و گویا)دانلود PDFدانلودتصویریzip
2  حل مسائل فصل2 ریاضی8(حساب عددهای طبیعی)دانلود PDFدانلودتصویریzip
3  حل مسائل فصل3 ریاضی8(چند ضلعی ها)دانلود PDFدانلودتصویریzip
4  حل مسائل فصل4 ریاضی8(جبر و معادله) دانلود PDFدانلودتصویریzip
5  حل مسائل فصل5 ریاضی8(بردار و مختصات)دانلود PDFدانلودتصویریzip
6  حل مسائل فصل6 ریاضی8(مثلث)دانلود PDFدانلودتصویریzip
 7
  حل مسائل فصل7 ریاضی8(توان و جذر)
دانلود PDFدانلودتصویریzip
8  حل مسائل فصل8 ریاضی8(آمار و احتمال)دانلود PDFدانلودتصویریzip
 9  حل مسائل فصل9 ریاضی8(دایره ها)دانلود PDFدانلودتصویریzip
    
    

         منبع: خانه ریاضی

 


دانلود نمونه سوالات خوب اجتماعی دروس مدنی و تاریخ

-----{مطالعات اجتماعی}------(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

دانلود نمونه سوالات خوب احتماعی دروس مدنی و تاریخ توسط دانش آموزان خوب دبیرستان شهید اژه ای 3 اصفهان

لینک دانلود فایل زیپ بدون رمز:لینکانشای گروهی

-----{ادبیات،املاء،انشاء}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

        انشای گروهی                   موضوع : طبیعت کوهستان (توصیف)

      طبیعتی است زیبا و نشان از مهر و عطوفت ذات اقدس الهی دارد که برای بندگانش زیبایی های فراوان آفریده است تا به عشق و زیبایی آنها زندگی سرشار از شادی بیافرنند.  

در این کوه ، سنگ فراوانی وجود دارد اما هرجایی که بی رحمی سنگ باشد ،گل ها و سبزه ها با زیبایی شان آن بی رحمی را از بین برده و به سنگ نمای دیدنی می بخشد . در کنار سنگ یک شاخه گل لاله که نشان از سرخی رنگ خون شهیدان است ،روییده و این عطوفت و مهربانی میان گل و سنگ را نشان می دهد.

       این صخره ها و سنگ های استوار ، حاکی از کوهستانی بودن این منطقه است . بنایی بسیار کهنسال بر سراین کوه واقع گشته . زمین در این نقطه لباسی سرسبز اما مخلوط با زردی به تن کرده تا از برهنگی پرهیز کند.

       بنای گنبدی شکل موجود در این نقطه حاکی از معماری اسلامی می باشد و بر فرق کوه سنگی نقش بسته است. احتمالا مسجد یا امامزاده ای برای زیارت عموم باشد ظاهر بنا نیز از سنگ های سخت و متراکمی تشکیل یافته است.

       در زیر این کوه ، دوغار با دهانه ی گشاد وجود دارد به طوری که چند نفر به راحتی می توانند از آن عبور کنند به نظر ما این غارها برای پناه  بردن در دوران قدیم ساخته شده تا مکانی امن برای جان به در بردن از خطرات باشد این غارها کوه را خیلی خوفناک نشان می دهند.

نویسندگان :

 محمد صادق حسنلو

عرفان زکی

طه مهماندوست

امیرحسین  قوینچی زاد

اکبر اکبر پور اصل

علی جعفری

محمد باقر حاجی حسینلو

برچسب ها انشای گروهی


جناس

-----{ادبیات،املاء،انشاء}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

جناس (تجنیس) :

تجنیس به کار بردن واژه ھایی است که ظاهری یکسان و نزدیک به ھم ولی معنای متفاوت دارند.. این آرایه بر تأثیر موسیقی وآھنگ سخن می افزاید.

انواع جناس:1-تام 2-ناقص3-مرکّب یا ترکیبی

 

1-جناس تام:دو واژه که در تلفظ یکی ، اما در معنی مختلف اند.

گر آمدم به کوی تو چندانی غریب نیست /چون من در آن دیار هزاران غریب هست

 

عشق شوری در نھاد ما نھاد / جان مادر بوته ی سودا نھاد 

 

2-جناس ناقص:ھرگاه دو واژه در یکی از موارد زیر با ھم اختلاف داشته باشد، یکی از انواع جناس ناقص پدید می آید.

 

الف- جناس ناقص اختلافی: دو واژه در یک حرف احتلاف داشته باشند

این بوی روح پیروز از آن خوی دلبر است /وین آب زندگانی از آن جوی کوثر است

درشت است پاسخ و لیکن درست /درستی ، درشتی نماید نخست

یاد یاران یار را میمون بود/خاصه کان لیلی و این مجنون بود

 

ب- جناس ناقص افزایشی:اختلاف دو واژه در معنی و تعداد حروف را " جناس ناقص افزایشی " می خوانیم .

موج ها خوابیده اند ، آرام و رام /طبل طوفان از نوا افتاده است

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کسی که این ندارد حقا که آن ندارد

گفتم خجسته شیراز شیرازه ی جهان است/حافظ به باغ و بستان چون بوی گل نهان است

 

ج- جناس ناقص حرکتی:یکسانی دو یا چند واژه در حروف و تفاوت در صداها(مصوّت ها).

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند / به دشت پُر ملال ما پرنده پَر نمی زند

مکن تاتوانی دل خلق ریش /و گر می کُنی ، می کَنی بیخ خویش

3-جناس مرکّب(ترکیبی):گونه ای از جناس تام می باشد و ھنگامی است که یکی از دو رکن جناس از ترکیب دو واژه پدید آید.

دل خلوت خاص دلبر آمد / دلبر ز کرم به دل بر آمد

ای همه عالم بر تو بی شکوه/شوکت خاک در تو بیش کوه

 

برچسب ها جناس

قصیده کامل«ای وطن»

-----{ادبیات،املاء،انشاء}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

قصیده کامل «ای وطن» ادیب الممالک(36بیت)ای خزیده در این سرای کهن

ای خزیده در این سرای کهن

نکته ای گویمــت که گر شنوی

شاد مانی به جان و زنده به تن

آدمی را چو هفـــت مهــــر به دل

نبــــــود کم شمار از اهریمن

مــهر ناموس و زندگـــانی و دین

عزت و خاندان و مال و وطن

وان که بیهـــوده بگــــذراند عـمر 

هست نــــادان و ابله و کودن

وان که ایمان به دین خویش نداشت

از بدیــــهای او مـــباش ایمن

وان کــــه قــــدر شــرف نداند باد 

ذل و فقــــــــرش قبا و پیراهن

وان که اسراف پیشه کرد به مــــال

نشــــــود شمع خانه اش روشن

وان که حب وطن نداشــــت به دل 

مرده زان خوبـــتر به مذهب من

ای وطــــن ای دلِ مــــــــــرا مأوا

ای وطـــــــن ای تنِ مرا مسکن

ای وطن ای تو نور و ما همه چشــم 

ای وطن ای تو جان و ما همه تن

ای مرا فــکرت تــــــــو در خـــاطر 

وی مرا منّـــــــــت تو بر گردن 

ای تراب تــــــــو بهتر از کـــــــافور 

ای نسیم تو خـــــــوشتر از لادن

ای فضـــــــای تـــــــــو به ز باد بهار

ای هــــوای تو به ز مشک ختن 

ای تــف غیـــــــرت تــو خاره گداز

ای مــــــی همت تو مرد افکن

 پشه با یاری تو پیـــــــــــل شـــــکار 

روبه از نیــــــروی تو شیر اوژن 

ای عیون کریمـــــه را منــــــــــــظر

ای عظام رمـــــــــــیمه را مدفن 

ای غــزالان شوخ را گلــــــــگشت

ای درختـــــان سبز را گلــــشن 

نار تـــــــــو خوبتر ز بــــرد و سلام

خار تو تـــــازه تر ز ورد و سمن 

با تـــــــــو بر زهر جــــان ما مشتاق

بی تو با نور چـــــــشم ما دشمن 

از تو گر رو کنم به دار ســــــــــرور

هست در دیده ام چــو نور حزن

از هوای تو مغزم آن شــــــــــــــنود

که رسول خدا ز بــــــــــاد یمن 

ای به یاد تو در سرای سپنــــــــــــج 

ای به نام تـــــــو در جهان کهن

تخت جمشــــــــــــــید و افسر دارا 

تیغ شــــــــــاپور و رایت بهمن 

ای به مهر تو با هــــــــــــــزار اسف

ای به راه تـــــــــو با هزار شجن

خسته در هر رهی دو صد بهــــــــرام 

بسته در هر چهـــی دو صد بیژن

ای ز شاپور و اردشیـــــــــــر به پای

مانده آباد دشــت و باغ و چمن

ای زبهرام و یزد گرد به جـــــــــــای 

چشم اســـــــــفندیار رویین تن

ای پی نرگس تو غرقه به خـــــــــون

مانده ویـــران دیار و ربع و دمن

ای سپرده هـــــــــــزار دستـــــــانت 

خانه و آشیــــــان به زاغ و زغن

ای پس از صد هزار رود و ســــــرود

خـــواسته از سرای تو شـــــیون

از هــــــــــــــوای تو هر که برگردد 

متوسل بود به جبت و وثــــــــن

وثنی بهترســــــت از آن که به صدق

نپرستــــــــــد تو را بسان شمن 

ای برادر بتـــــــــــــــاب از آتش ما

آن دلی را کــه سخت تر ز آهن

گریه کن بر وطن کــــــه گریه ی تو

چشم دل را همــــی کند روشن 

به هوای وطن زنان گریـــــــــــــــند

گر نگریی تو کمتــــــری از زنعکس هایی از نمونه پروژه های ساخت دانش آموزان پروژه های درس کار و فناوری

-----{کار و فناوری}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

عکس هایی از نمونه پروژه های ساخت دانش آموزان

سری دوازدهم

پروژه های درس کار و فناوری

این تصاویر و نمونه کارها می تواند برای شما دانش آموزان عزیز الگو و مدلی باشد برای ساختپروژه های بسیار بهتر و کامل تر   

پروژه های درس کار و فناوری  

پروژه های درس کار و فناوری  

پروژه های درس کار و فناوری  

پروژه های درس کار و فناوری  

پروژه های درس کار و فناوری

 

 

منبع : http://suherfe.blogfa.comدانلود فیلم آموزشی ساخت ایمیل در سایت رشد پودمان شهروند الکترونیک کاروفناوری

-----{کار و فناوری}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

دانلود فیلم آموزشی

ساخت ایمیل در سایت رشد

این فیلم مفید توسط همکار محترم خانم میردریکوندی از شهرستان اندیمشک استان خوزستان ساخته و ارسال شده است.

با تشکر از این همکار ارجمند

حجم 10 مگابایت 

فرمت Wmv 

دانلود کنید 

 

منبع : http://suherfe.blogfa.comمحتوای الكترونیكی درس هفتم عربی پایه هشتم

-----{عربی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

 یاد و توكل بر خداوند متعال محتوای الكترونیكی آموزشی درس هفتم عربی هشتم ، جهت استفاده دبیران محترم در كلاس درس و استفاده دانش آموزان عزیز در كلاس و منزل تهیه و تولید شده است . این محتوا در راستای اهداف كتاب درسی و مولفین كتب درسی تهیه و ارائه شده است محتوای ساخته شده دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد .

- مطابق با اهداف كتاب درسی 

- قابلیت استفاده در كلاس درس توسط دبیران محترم و استفاده دانش آموزان در منزل 

- قابلیت اجرا بر روی سی دی و همچنین هارد كامپیوتر 

- تعاملی بوده و دارای آزمونها و تمارین تعاملی مختلف می باشد .

- دارای بازیهای لغات جهت تثبیت دامنه لغات دانش آموزان می باشد 

- همراه با صوت عربی و ترجمه متون بوده كه قابلیت كنترل توسط كاربر را دارد .

- سعی شده است پویا و جذاب باشد تا انگیزه بیشتری جهت استفاده دانش آموزان ایجاد نماید .

- و...

و اما صفحه اصلی محتوای ساخته شده 

منبع:8gam.ir

رمز:8gam.ir

فایل های آموزشی ریاضی هشتم (پاورپوینت ppsx)

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

  فایل های آموزشی ریاضی هشتم(پاورپوینتppsx ) 

                                       

 

                طراح:آقای صالح غفاری فر و با همکاری محمد صادق حسنلو

با تشکردانلود پاورپوینت درس هشت علوم هشتم

-----{علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

پاورپوینت درس هشت علوم هشتم

تهیه کننده:افشین محمدزاده و مصطفی علومی

پاورپوینتی آموزشی در رابطه با تولید مثل(فصل 8 علوم هشتم) در سطح کاملا پیشرفته و حرفه ای

کپی برداری بدون ذکر منبع و همچنین تغییر دادن لینک دانلود قانوناً و شرعاً حرام می باشد.

منبع:www.newnet.blogfa.com


نمونه سوال درس چهاردهم علوم هشتم

 
             

نمونه سوال درس 10 علوم هشتم

-----{علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

با سلام.

این نمونه سوال که توسط خودم ساخته شده و برای آن حدود 2 ساعت کار کرده ام. لازم به ذکر است همه ی سوالات را خودم نوشته ام پس، از هر گونه کپی بدون ذکر منبع حرام است.

این نمونه سوال به همراه چند عکس مربوطه است.

حجم فایل: 357 کیلوبایت

دانلود فایلدانلود پی دی اف

منبعwww.newnet.blogfa.com

نویسنده:مجیب حیدریان


المپیاد ادبیات فارسی کلاس هشتم
http://www.axgig.com/images/55115901425835390222.png

المپیاد ادبیات فارسی کلاس هشتم

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

   
s511063_1515.png

برای این پاورپوینت بسیار زیبا وقت زیادی گذاشته ام وبرای شما عزیزان آماده کرده ام اما شما اجازه دارید نام پاورپوینت را تغییر داده اما ذکر منبع و مطالب را فراموش نکنید . عزیزان وبلاگ نویس هم بدون منبع و این لینک دانلود کپی نکنید با تشکر علی مبارکی

            


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic