تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم (عرش) - مطالب ابر امتحان تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (مدرسه شهدای هفتم تیر)
کانال تلگرام رسمی ما تبلیغات شما در این مکان

امتحان تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (مدرسه شهدای هفتم تیر)

-----{تفکر و پژوهش-تفکر و سبک زندگی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم)

امتحان تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (مدرسه شهدای هفتم تیر)

امتحان تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (مدرسه شهدای هفتم تیر)

این امتحان 10 نمره ای و شامل 5سوال است.

این امتحان از بخش اول تا بخش دوم صفحه ی 38

http://www.uplooder.net/

بدون ذکر منبع حرام است . 
منبع : /http://p-8tom.blogfa.com