تبلیغات
سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم(عرش) - مطالب ابر علوم هفتم
آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم

-----{علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم

1) بزرگترین غده بدن کدام است؟

الف) کبد                       ب) لوزالمعده                     ج) هیپوفیز                   د) تیروئید

2) مهمترین عضو دستگاه گوارش از نظر هضم و جذب که همه مواد مغذی از آن جذب می شوند کدام است؟

الف) معده                   ب) لوزالمعده                    ج) روده ی کوچک          د) روده ی بزرگ

3) سطح خارجی دندان را چه ماده ای می پوشاند؟

الف) استخوان              ب) مغز دندان                   ج) عاج                    د) مینا


بقیه در ادامه مطلب